Nyeste opdateringer:

Herunder vil du finde den seneste opdateringer vedrørende Esbjerg Skyttekreds’ åbning, samt håndtering af Covid-19 situationen.

3. Februar 2021

Der er på dagens online bestyrelsesmøde i Esbjerg Skyttekreds blevet drøftet Covid-19 situationen samt dennes påvirkning på skydesportens afholdelse samt afholdelsen af den ordinære generalforsamling i 2021.

Træningsaftner:
Vores trænings aftner er alle aflyst, men regner med at vi kan åbne op igen tirsdag den 2. marts. Denne åbning kræver dog at de nuværende restriktioner ikke bliver forlænget yderligere.

Generalforsamling 2021:
Jf. Esbjerg Skyttekreds vedtægter skal generalforsamlingen være afholdt senest den 15. marts. Bestyrelsen frygter at dette ikke kan lade sig gøre, grundet de restriktioner vi er underlagt. Vi vil forholde os til de vejledninger som DGI løbende udsender, og som det ser ud nu vil der ikke kunne fastlægges en dato, men vil blive indkaldt med 7 dages varsel, som beskrevet i vedtægterne, så snart forsamlings-forbuddet tillader dette. Er der indkomne forslag, til generalforsamlingen skal disse sendes til formand@essk.dk jf. vedtægterne.

DGI: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/saadan-haandterer-foreninger-generalforsamlingen-efter-8-juni

Ny skytte:
Da vores trænings aftner alle er aflyst kan vi heller ikke tage imod nye medlemmer, men håber at kunne åbne for disse den 2. marts også. Information vil være tilgængelig på denne side så snart der vides mere.

 
30. December 2020
Som alle nok allerede har læst og hørt, har myndighederne forlænget de nuværende Covid-19 restriktioner frem til den 17-01-2021.
 
Vi må desværre af denne grund udskyde opstarten af 2021 sæsonen til tirsdag den 19. januar 2021.
 
15. December 2020
De nuværende restriktioner, der gælder over det meste af landet, bliver udvidet, så de nu omfatter hele Danmark.
 
Det betyder at Indendørs idræts- og foreningsliv lukkes ned, og der med bliver Esbjerg Skyttekreds nød til at lukke ned.
 
Nedlukningen gælder fra dags dato og frem til og med den 03-01-2021.
 
Vi forventer at åbne dørene igen tirsdag den 05-01-2021, dog forudsat at covid-19 restriktioner tillader dette.
 
Du og din familie ønskes en glædelig jul og et godt nyt.
 
26. Oktober 2020
 

Ny skytte?
Som ny skytte vil du desværre ikke have mulighed for at få introduktion indtil dette kan gøres forsvarligt, til gengæld, vil du kunne få besked så snart at dette kan gøres forsvarligt ved at indtaste telefonnummer til højre herfor.

For medlemmer

Myndighederne i Danmark har strammet reglerne omkring corona og indført yderligere restriktioner. 

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde har vi diskuteret konsekvenserne heraf, og følgende er nu gældende for skydning i Esbjerg Skyttekreds: 

Forsamlingsforbuddet er sat ned til 10 personer – vel og mærke over 21 år.  DGI har indskærpet at unge under 21 ikke skal fratages muligheden for at udøve idræt og tæller derfor ikke med i optællingen mht. forsamlingsforbuddet. 

Vi beder derfor forældre, søskende og venner til børn der ikke skal skyde om at aflevere deres børn i klubben, uden selv at tage ophold i klublokalet.  

ESSK opfordrer alle til at udvise forsigtighed og respektere gældende afstandskrav samt benytte håndsprit og anvendelse af mundbind når man færdes i klublokalet. Klublokalet vil udelukkende blive benyttet til banetildeling, udpakning og nedpakning af våben samt køb af ammunition – ophold i lokalet er ikke tilladt. 

Der vil ligeledes lukkes ned for kaffeservering samt salg af øl, vand, sodavand og chips. 

Indtil videre vil al SKV behandling udelukkende blive behandlet via mail, og ikke om torsdagen i klubben som ellers meldt ud af formanden nyligt.

Vi er naturligvis kede af at skulle indføre disse begrænsninger, men i bund og grund handler det om at følge myndighedernes anbefalinger med hensyn til ikke at forårsage yderligere smitte i befolkningen. 

Vi håber på jeres forståelse for dette.

 
8. September 2020

Indendørssæsonen starter!
Esbjerg Skyttekreds afslutter udendørssæsonen, og starter indendørs den 29. September 2020. Dette betyder at vi har været nødsaget til at tage vores forholdsregler og følge myndighedernes anvisninger vedr. corona. Esbjerg Skyttekreds er naturligvis med i kampen om at stoppe smitten, og må derfor, desværre, midlertidig stoppe introduktion for nye medlemmer, da vi ikke kan gøre dette forsvarligt i et lukket klima, hvor smitten nemmere vil kunne spredes.

Som ansvarlig holdspiller i kampen mod Covid-19 betyder dette mere konkret at vi har været nødsaget til at opsætte følgende restrektioner:

  • Ingen introduktion for nye skytter
  • Maks. 25 personer i opholdslokalerne.
  • Ingen arrangementer afholdes indendørs
  • Ingen længervarende ophold i opholdslokalerne
  • Opfordre alle til at vaske/ afspritte hænder jævnligt
  • Krav om 1 meters afstand mellem alle personer 

Mange restrektioner har været været brugt i udendørssæsonen også, disse er naturligvis også nødvendige at tage med indendørs, hvor vi jævnligt vil sørge for at få afsprittet alt, luftet ud, gjort rent samt generalt mindske chancen for smitte.

Vi håber naturligvis at alle skytter vil respektere disse restrektioner, og aktivt deltage i kampen om at nedbringe covid-19 smitten.

Ny skytte?
Som ny skytte vil du desværre ikke have mulighed for at få introduktion indtil dette kan gøres forsvarligt, til gengæld, vil du kunne få besked så snart at dette kan gøres forsvarligt ved at indtaste telefonnummer til højre herfor.

9. Juni 2020
 

Esbjerg Skyttekreds åbner endeligt igen!
Vi er i Esbjerg Skyttekreds glade for at kunne fortælle at de nye udmeldelser fra myndighederne gør det muligt at vi igen kan åbne op for alle med interesse for skydesporten.

For at dette er muligt vil alle bærer et fælles ansvar for at holde afstand til hinanden, bruge håndsprit samt i fællesskab af spritte lånte remedier
Som normalt vil vores åbningstider være her tirsdag og torsdag fra 18:00-20:30.

Prøv skydning!
Som ny skytte der gerne vil prøve skydesporten, har vi gjort det nemt og overskueligt at komme i gang. De 3 vigtigste ting du skal vide er:

Der er instruktion for nye hver tirsdag og torsdag kl. 18:30
Du skal medbringe gyldig billede legitimation.
Du kan låne alt udstyr i klubben gratis. Der skal blot betales for den ammunition der ønskes.
Se mere her

Book et arrangement!
Har du interesse i at vi skal afholde en del af dit firmaarrangement, polterabend, fødselsdag eller noget helt fjerde.

Er det også muligt at booke disse arrangementer igen!
Book her!

Vi ser frem til at se jer på skydebanerne i Måde på adressen.

 

Bliv kontaktet!