Genralforsamlingen var en succes!

Den 19/02-2020 blev der med stor succes afholdt generalforsamlingen 2020. Der var denne dag indbudt til lækkert mad, hyggelig samvær mellem medlemmerne og ikke mindst en god og konstruktiv generalforsamlingen.

Der blev denne dag afgivet beretning af formanden, som fortalte hvordan 2019 har været et hektisk år på mange punkter, men samtidig et år med stor fremgang. Man kunne både på regnskabet, medlems tallene samt aktiviteten i klubben se den massive fremgang og succes år 2019 har været for Esbjerg Skyttekreds


Klik her for referatet