SKV 6 Guide

For at ansøge om en SKV 6 skal der udfyldes en officiel blanket (Som kan hentes her).

Alle oplysning i sektionen “OPLYSNINGER OM SKYTTEN” skal være udfyldt korrekt samt påtegnet med en underskrift (skrevet i hånden).
For at ansøge i Esbjerg Skyttekreds sektionen “Ønsker lov til at skyde med våben i følgende skytteforening:” udfyldes som på billedet:

Ansøgningen kan sendes på via E-boks eller som fysisk brev

Digital sikkerpost
Gå ind på https://www.borger.dk/ 
Log på med NemID enten på fanen, hvorpå der står ”Log på” eller ”Digital post”. 
Vælg ”Skriv ny post” 
Vælg modtager ”Offentlige myndigheder/stat” 
Vælg her ”Rigspolitiet” og derefter “Administrative Centre” og derefter “Politiets Administrative Center” og til sidst vælges “PAC Våben og våbentilladelser”. 

´Adresse for fysisk brev
Politiets Administrative Center (PAC) – Våbenkontoret
Postboks 1062 
7500 Holstebro 
Telefon 9610 1449 

 

Skulle der være spørgsmål hertil kan disse rettes til info@essk.dk eller til skydelederen på en klubaften.